Z pasją do stylu i z zamiłowaniem
do zrównoważonej mody

Cel dokumentu

Celem dokumentu jest podkreślenie szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony danych osobowych Klientów, Kontrahentów oraz pracowników Firmy „Sebastian Skorupa Czarny Łabędź” o nazwie „KASS”.

Ochrona danych realizowana jest ze szczególną starannością, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO czyli Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


O jakich danych mówimy?


Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies oraz dane techniczne: nr IP, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, informacje o tym, jakie strony w naszych serwisach były odwiedzane. Mogą to być dane osób zbierane przez ochronę w momencie wejścia na teren firmy (imię, nazwisko, numer rejestracyjny, cel wizyty) oraz dane podawane w celu rejestracji na stronie internetowej. KASS dba o prawa osób, których dane przetwarza ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w tym ochrony danych osobowych. W związku z powyższym KASS stara się gromadzić jak najmniej danych klientów i kontrahentów, w tym użytkowników stron internetowych. Dla lepszego zrozumienia sposobu ochrony i przetwarzania danych Użytkowników stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.


Kto jest administratorem Twoich danych?


Administratorem danych osobowych będzie SEBASTIAN SKORUPA CZARNY ŁABĘDŹ ul., Jana Sobieskiego 7, 20-812 Lublin, NIP:7123403101, REGON:386216382.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem ochrona.danych@kass.pl .


W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?


Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia.
Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
W jaki celu przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:

  1. Zawarcia i realizacji umowy lub świadczonych przez nas usług.
  2. Wysyłki Newslettera, przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe.
  3. Prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą).
  4. Dopasowania treści stron i tematyki materiałów do Twoich zainteresowań.
  5. Dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.
  6. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  7. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zawartej umowy.

 
Komu możemy przekazać Twoje dane?


Dokładamy należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług. W przypadku kontroli Organu nadzorczego, Twoje dane mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.


Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?


Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.